Informacja o zbiórce publicznej

W dniu 30.11.2018r. na terenie Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, ul. Reja 11 została przeprowadzona zbiórka publiczna nr 382/2015/1306/OR do puszek kwestarskich na rzecz Nikoli Bojaczuk (leczenie i rehabilitacja). Zbiórka odbyła się pod patronatem fundacji „Złotowianka”, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów, na mocy pozwolenia MAC nr 2015/1306/OR Zebrano kwotę 1268,57 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

Dziękuję wszystkim za udział w akcji.

Dyrektor: Barbara Miszczak