Szanowni Rodzice!

Informujemy, że 17 maja do godz. 14:00 w siedzibie przedszkola będą udostępnione listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W sprawie kwalifikacji nie udostępniamy informacji przez telefon. UWAGA! ZAKWALIFIKOWANIE NIE OZNACZA, ŻE DZIECKO JUŻ ZOSTAŁO PRZYJĘTE! Przyjęcie dziecka następuje dopiero po podpisaniu przez rodzica woli realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli można składać  w dniach 17.05 – 21.05. b.r.  godz. 7-15 w administracji – pokój nr 1. Niepotwierdzenie woli skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych. Listy dzieci przyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie przedszkola w dniu 22 .05.b.r. Rodzice dzieci przyjętych na podstawie deklaracji NIE PODPISUJĄ WOLI!

Dyrektor – Barbara Miszczak