ODDAJ GŁOS NA NASZE PRZEDSZKOLE

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego – głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy pilanie. Ten etap potrwa do 12 października 2018r.. Spośród 191 propozycji – jakie dotarły do Urzędu Miasta – do dalszego etapu  przeszło 119 zadań.Wśród zadań osiedlowych znalazły się 2 zadania wnioskowane przez Publiczne Przedszkole Nr 12: OGO – 11 Przebudowa ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 12  w Pile.                                                                                                  OGO – 16 Rewitalizacja ogrodu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile. Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Każda uprawniona osoba ma do dyspozycji 5 głosów na zadania małe (po jednym głosie na zadanie) i 5 głosów na zadania osiedlowe (po jednym głosie na zadanie). Aby zagłosować należy skorzystać      z jednej z dwóch metod głosowania: za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub w sposób tradycyjny – na karcie. Podobnie, jak w poprzednich latach do realizacji przyjęte będą te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów.                                                                                                Zwracam się z serdeczną prośbą o oddanie głosów na zadania naszego przedszkola. Zbierzmy siły i głosujmy dla dobra naszych dzieci: poprawienia ich bezpieczeństwa, wzbogacenia sprzętu na placu zabaw i poprawy estetyki przedszkola i osiedla. Pamiętajmy, że możemy też oddać głos w imieniu dzieci. Przygotujcie Państwo sumę cyfr z PESELU i zagłosujcie na miejscu w przedszkolu elektronicznie w dniach: 19-21 września podczas odbioru dziecka z przedszkola.

Barbara Miszczak – Dyrektor Przedszkola