INFORMACJA O ZASADACH POBIERANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OD WRZEŚNIA

Informujemy, że od września 2018r. wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa uchwała Nr LIV/707/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018r.. Na początku września Rodzice otrzymają w przedszkolu pisemną informację o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w naszej placówce w roku szkolnym 2018/19. Jeden egzemplarz tego pisma Rodzice będą zobowiązani podpisać i złożyć w przedszkolu.