W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole realizuje następujące projekty:

  • „MAGICZNA MOC BAJEK” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni – MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY. Projekt będzie realizowany w grupie „Zajączki” i „Słoneczka”. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
  • UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ – IV edycja programu, realizowany w grupie „Zajączki” ; uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji • kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia • pracy zespołowej, szukania kompromisów • rozwijanie kreatywności • oswajanie z nowoczesnymi technologiami; realizacja treści wynikających z podstawy programowej; włączanie treści programistycznych w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji
  • MIĘDZYNARODOWY PROGRAM SPOŁECZNO -EMOCJONALNY SANFORD HARMONY – to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University, mający na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci. Program realizowany będzie w grupach „Zajączki”, „Słoneczka”, „Gąski” oraz przez psychologa i pedagoga pracujących w naszym przedszkolu podczas zajęć terapeutycznych.
  • Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

       Termin realizacji : rok szk. 2019-2020

Nauczyciele realizujący : Sylwia Piotrowicz, Lucyna Woźniak

Cele programu: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli palą przy nich.

Program realizowany będzie w grupie dzici 5-6 letnich  „Żabki”

  • Program edukacyjny „ Mamo, Tato- co Wy na to ?”
    Termin realizacji : rok szk. 2019-2020Nauczyciele realizujący : Sylwia Piotrowicz, Lucyna WoźniakCele programu: Zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na potrzeby, słabości i kryzysy.
    Program realizowany będzie w grupie dzieci 5-letnich – „Słoneczka i Biedronki”