Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W roku szkolnym 2019-2020 w naszym przedszkolu zatrudnieni są następujący specjaliści:

  • logopeda

  • pedagog specjalny

  • rehabilitant ruchowy

  • psycholog

  • terapeuta

 

PLAN PRACY SPECJALISTÓW