Innowacje

W roku szkolnym 2019-2020 realizowane będą następujące innowacje pedagogiczne:

Wykaz innowacji