Innowacje

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

„Przedsiębiorczy Przedszkolak czyli czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”– innowacja programowa – realizacja od 3 września  2018  do 30 czerwca 2019r. Autor :Barbara Wodowska. Realizacja: grupa Zajączki. Celem innowacji jest :

  • zdobywanie wiedzy w zakresie  edukacji ekonomicznej, zawodowej

  •  promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym

  •  zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego,

  • zaznajomienie z zagadnieniami oszczędzania

”  Przyroda, zwierzęta i rośliny polskich parków narodowych”- innowacja programowa- realizacja 03 września 2018 do 30 czerwca 2019r . Autor: Lucyna Woźniak.Realizacja : grupa Gąski.Celem innowacji jest zdobycie wiedzy przez dzieci na temat wybranych parków narodowych, ich symboli, poznanie zwierząt i roślin tam występujących.

„Przedszkolak małym reporterem” innowacja pedagogiczna – realizacja od października 2018 do czerwca 2019.Autor: Żaneta Przeniczka. Realizacja: dzieci uczestniczące w rewalidacji i terapii pedagogicznej. Celem innowacji jest  kształcenie poczucia bycia gospodarzem przedszkola,kształcenie nawyku posługiwania się poprawną polszczyzną, nauka bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych(aparatu fotograficznego,komputera, dyktafonu),

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne: 

„Wiem, że świat w którym żyję jest różnorodny, ale i podobny. Jestem jego częścią” – innowacja programowa – 2 rok realizacji. Autor: Anita Kępińska. Realizacja : grupa Zajączki. Innowacja polega na zapoznaniu dzieci z kulturami Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz na ukazywaniu zarówno różnorodności jak i podobieństwa tych regionów świata. Przez to dzieci zrozumieją swoją zależność od reszty świata oraz swój wpływ na mieszkańców odległych krajów.

„Zajączki bawią się, kodują i programują” – innowacja programowa – realizacja: 1 listopada 2017 do 30 maja 2019r. Autor: Anita Kępińska. Realizacja: grupa dzieci 5-6 letnich. Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w świat związany z programowaniem. W czasie trwania innowacji dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa.