Rada Rodziców

Decyzją przedstawicieli rodziców Publicznego Przedszkola Nr 12 w roku szkolnym 2019/2020 składka roczna na fundusz Rady Rodziców wynosi 100 zł. Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

42 8943 0004 0009 4142 2000 0010 .    Wpłat można także dokonać bezpośrednio u przedstawicieli Rady Rodziców podczas zebrań grupowych bądź u intendentki w przedszkolu.

Regulamin Rady Rodziców