Odpłatność

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

Uchwała Rady Miasta